088-005-0007 ศูนย์รวมแผ่นสอนการเขียนโปรแกรม ถ่ายทอดความรุ้จากประสบการณ์จริงจากวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม By ENGINEER เพื่อ ENGINEER แผ่นสอนการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 , PIC , AVR การออกแบบระบบหุ่นยนต์ ROBOT ตลอดจนการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม