สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ยืนยันการสั่งซื้อแผ่นสอน EMS

หลังจากโอนเงินเสร็จแล้วนะค่ะจึงสามารถ กรอกข้อมูลด้านล่างทั้งหมด กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ Email และเบอร์โทรติดต่อ แล้วกดปุ่ม Submit
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนภายในเวลา 5นาที นะค่ะ เพื่อป้องกันระบบเปลี่ยนรหัสยืนยันด้านล่าง จะได้ไม่ต้องเสีียเวลามานั่งกรอกข้อมูลใหม่ค่ะ
รายการแผ่นสอน  แผ่นสอนการใช้งาน PLC สำหรับการออกแบบระบบอัตโนมัตฺในโรงงานอุตสาหกรรม 3600บาท
รายการแผ่นสอน  แผ่นสอนการเขียนโปรแกรม PLC Mitsubishi ด้วย GX Developer ขั้นพื้นฐาน 1250บาท
รายการแผ่นสอน  แผ่นสอนการเขียนโปรแกรม PLC Mitsubishi ระดับ Advance ราคา 3250บาท
รายการแผ่นสอน  แผ่นสอนการใช้งาน Touch Screen HMI PLC Mitsubishi GOT1000 ราคา 2250บาท
รายการแผ่นสอน  แผ่นสอน การเขียนโปรแกรม PLC Omron ด้วย CX Programmer ขั้นพื้นฐาน 1250บาท
รายการแผ่นสอน  แผ่นสอน การเขียนโปรแกรม PLC Panasonics (NAiS) ด้วย FPWIN GR ขึ้นพื้นฐาน 1250บาท
รายการแผ่นสอน  แผ่นสอนการเขียนแบบและการออกแบบ ด้วยโปรแกรม Solidwork ราคาแผ่นสอน 1990บาท
รายการแผ่นสอน  แผ่นสอนภาษาซี CodeVisionAVR สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ราคา 999บาท
รายการแผ่นสอน  แผ่นสอนภาษาซี Keil สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 ราคา 999บาท
รายการแผ่นสอน  แผ่นสอนภาษาซี CCS สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ราคา 999บาท
รายการแผ่นสอน  แผ่นสอน Visual Basic การเขียนโปรแกรมติดต่อHardware Control ราคา 999บาท
รายการแผ่นสอน  แผ่นสอน Visual Basic การเขียนโปรแกรมควบคุม Servo Motor ราคา 599บาท
รายการแผ่นสอน  แผ่นสอน การออกแบบวงจร ออกแบบแผ่นปรินซ์ Protel99se ราคา 599บาท
รายการแผ่นสอน  แผ่นสอน การเขียนโปรแกรมถอดสหัสสัญญาณ รีโมท MCS-51 ราคา 799บาท
โอนเงินจาก ธนาคาร
จำนวนเงิน
วันที่โอน
เวลาที่โอน
Email ที่ใช้ในการติดต่อ *
  กรุณากรอกช่องทางด้านบนให้อยู่ในรูปแบบ e-mail
เบอร์โทรศัพย์บ้าน
เบอร์โทรศัพย์มือถือ
ชื่อ นามสกุล *
บริษัท
แผนก
หอพัก
ห้องพักเลขที่
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ซอย
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ *
หมายเหตุ
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและใช้บริการด้วยดีตลอดมา
กรุณากรอกรหัสยืนยันที่มองเห็นด้านซ้ายมือ ลงในช่องด้านขวาก่อนกดปุ่ม Submit ค่ะ
 
   
view