สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Review ทำความรู้จักกับ Arduino และชุดทดลอง Arduino Project

Review ทำความรู้จักกับ Arduino และชุดทดลอง Arduino Project

อิโนะ: อืม...เจ้า Arduinoนี่นะมันเริ่มมาจากแนวคิดที่จะพัฒนาระบบแพลตฟอร์มเพื่อให้งานศิลปะดิจิตอลที่ถูกสร้างด้วยโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์สามารถจับต้องหรือมีการโต้ตอบกับคนดูได้ และก่อนหน้านี้เองก็มีโครงการที่มีชื่อว่า Processing ซึ่งเป็นโปรแกรมแบบ open source ที่เน้นงานสร้างภาพและภาพเคลื่อนไหว พร้อมทั้งยังมีความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้  จึงได้ถูกนำมาต่อยอดและสร้างบอร์ดที่ชื่อว่า Wiring I/O ขึ้นมาเพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่างๆให้สามารถทำงานได้ตามต้องการ แต่เนื่องจากตัวบอร์ด Wiring I/O นั้นมีความสามรถที่จะรองรับได้ตั้งแต่งานขนาดเล็กจนถึงงานขนาดใหญ่ จึงทำให้บางครั้งตัวบอร์ดเองดูจะมีความสามารถมาเกินความจำเป็นที่จะใช้งาน จึงทำให้เกิดการพัฒนาบอร์ดที่ใช้ชิพที่มีขนาดเล็กลงและมีความสามารถพอเพียงต่องานขนาดเล็กๆ จึงได้เกิดเจ้า Arduino ขึ้นมา

 
                                 -กลุ่ม Duemilanove


รูปบอร์ดทดลอง Microcontroller Arduino กลุ่ม Duemilanove

    รูปบอร์ดทดลอง Microcontroller Arduino กลุ่ม Diecimila


  


รูปบอร์ดทดลอง Microcontroller Arduino กลุ่ม Nano


 
  รูปบอร์ดทดลอง Microcontroller Arduino กลุ่ม Mega

 

  
อิโนะ: Arduino นั้นนอกจากตัวบอร์ดที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วยังมีโปรแกรมสำหรับพัฒนาที่มีชื่อว่า Arduino IDE มาให้ด้วย ซึ่งตัวโปรแกรมตัวนี้นั้นถูกพัฒนาต่อมาจากโปรแกรม open source อย่าง Processing และ Wiring และด้วยความที่ทั้งตัวโปรแกรม Processing และ Wiring นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยภาษา JAVA จึงทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Mac OS ได้

อาดู๋: การเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้กับตัวบอร์ดล่ะยากไหม
อิโนะ: ไม่ยากเท่ไหร่หรอกครับ เนื่องจากตัวโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกและลดความซับซ้อนของการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของภาษา C/C++ ให้ดูเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน มีคำสั่งและไลบรารี่เตรียมไว้ให้แล้ว โดยที่ไฟล์งานที่เขียนขึ้นแต่ละชิ้นจะถูกเรียกว่า Sketch
    รูปกระเป๋าชุทคิทพร้อมเซ็ทบอร์ดทดลอง Microcontroller Arduino ของบริษัทอีทีที จำกัดรูปแรกเปิดกระเป๋าชุทคิทพร้อมเซ็ทบอร์ดทดลอง Microcontroller Arduino


 

อิโนะ: โดยเราจะเริ่มจากการไปดาวน์โหลดโปรแกรม Arduino IDE จากเวปไซต์ http://arduino.cc แล้วก็เข้าไปในหน้าดาวน์โหลด(Download) เพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่จากทางเวป  หรือถ้า ไม่มีอินเตอร์เนตหรือไม่อยากเข้าไปดาวน์โหลด ทาง ETT ก็ได้รวบรวมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องและข้อมูลต่างๆไว้ให้แล้วใน CD เราก็สามารถใช้งานโปรแกรม Arduino IDE จากแผ่น CD ได้เหมือนกัน


 

 

 เข้าไป Download Software Arduino IDE ได้ที่ http://arduino.cc
 

อิโนะ:  งั้นเรามาเริ่มต้นจากโปรเจคท์ง่ายๆกันก่อนก็แล้วกัน นั้นก็คือ การสั่งงานบอร์ดทดลอง T-BASE AVR EASY328 ให้สามารถสั่งงานหลอด LED ได้ก่อนแล้วกัน

อาดู๋: ดีครับ เริ่มเลยครับ
อิโนะ: ก่อนการเขียนโปรแกรมสั่งงานบอร์ดทดลองเราต้องมาดูลายวงจรของบอร์ดกับชุดทดลองกันก่อน


 

 วงจรการทดลองสั่งงานพอร์ตเป็น Output LED


 

วีดีโออธิบายการต่อวงจร Circuit และอธิบาย Code การทดลอง Output LED

อิโนะ:จาก วงจรรูปนี้จะมีอุปกรณ์ตัวใหญ่ที่เขียนว่า Arduino อยู่นั้นก็คือตัวบอร์ด ET-EASY328 และมีอุปกรณ์ตัวเล็กๆอยู่ข้างๆ 2 ตัวคือ ตัวต้านทาน(R) และตัวไดโอดเปล่งแสง(LED) และจะเห็นว่าที่ขา Digital-13 ของตัวบอร์ดจะต่ออยู่กับ R เพื่อทำหน้าที่ขับ LED ให้มีไฟติด

 

 

 

อิโนะ:เมื่อทำการกำหนด Tools ต่างๆเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาทำการเปิดไฟล์ตัวอย่างกัน โดยทำการเลือกไปที่เมนู File->Examples->Blink ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ Arduino ให้ไว้สำหรับทดสอบการกระพริบของหลอด LED


 

เลือกทดสอบการทำงาน Output LED ใช้ Example โปรแำกรมชื่อ Blink


อิโนะ:แล้วก็ทำการคอมไพล์(Compile)ไฟล์ sketch โดยคลิ๊กไปที่ Compile ถ้าคอมไพล์ผ่านไม่มีจุดผิดพลาด(Error)ก็จะขึ้นคำว่า Done Compiling ขึ้นมาที่ข้างล่าง แต่ถ้ามีจุดผิดพลาดเกิดขึ้นต้องทำการแก้ไขจนกว่าจะคอมไพล์ผ่าน 


เมื่อ Compile เสร็จ จะขึ้นคำว่า Done Compilling


 

 

 

ทำการต่อวงจรตามรูป ต่อ Power, ต่อสาย RS-232, ต่อวงจร LED

อิโนะ:หลังจากนั้นก็จะทำการอัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ดทดลอง โคยคลิ๊กไปที่ปุ่ม Upload ตัวโปรแกรม Arduino IDE จะทำการคอมไล์ไฟล์ sketch แล้วก็จะทำการอัพโหลดลงสู่บอร์ดทดลอง เมื่อเสร็จแล้วจะขึ้นคำว่า Done Uploading ขึ้น

 กำลังทำการอับโหลดโปรแกรมลงสู่บอร์ดทดลอง


เมื่ออับโหลดโปรแกรมเสร็จสิ้น จะขึ้นคำว่า Done uploading

 


วีดีโอแสดงผลการต่อบอร์ดทดลองArduino การทดลอง Output LED ไฟกระพริบ


อาดู๋: โอว... หลอด LED เริ่มกระพริบแล้ว แต่ตัวโปรแกรมมันทำงานอย่างไรล่ะถึงทำให้ไฟกระพริบได้
อิโนะ: เดี๋ยวจะเขียนเป็น Flowchart ของโปรแกรมให้ดู


 


 


Flowchart การทำงานของโปรแกรม Output LED


 

 

วีดีโอ อธิบาย Flowchart การทำงานของโปรแกรม Output LED

อิโนะ: ในส่วนของการทำงานหลัก(Main Program)จะเห็นว่ามีการเรียกใช้งานฟังก์ชั่นอยู่ 2 ฟังก์ชั่นคือฟังก์ชั่นsetup() กับ ฟังก์ชั่นloop() ในฟังก์ชั่นsetup()นั้นจะเป็นฟังก์ชั่นสำหรับการกำหนดค่าการทำงานสำหรับขาสัญญาณต่างๆสำหรับการทดลองนี้จะเป็นการกำหนดให้ขาสัญญาณ Digital-13 ทำหน้าที่เป็น OUTPUT และในฟังก์ชั่นloop()นั้นก็จะเป็นฟังก์ชั่นที่ทำงานแบบวนลูปทำงานตลอดสำหรับการทดลองนี้จะเริ่มจากการสั่งงานขาสัญญาณ Digital-13 ให้เป็นลอจิก "1” แล้วก็ทำการหน่วงเวลา 1 วินาทีีหลังจากนั้นก็ทำการสั่งงานขาสัญญาณ Digital-13 ให้เป็นลอจิก "0” แล้วก็ทำการหน่วงเวลา 1 วินาทีีเมื่อจบการทำงานแล้วก็จะทำการย้อนกลับไปเริ่มต้นทำงานใหม่ไปเรื่อยๆ

อาดู๋: แล้วถ้าต้องการให้มีลูกเล่นมากกว่านี้ล่ะ
อิโนะ: ก็อาจจะต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มหรือต่ออุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มอย่างเช่น สวิทซ์ เป็นต้น งั้นเดี๋ยวเรามาลองต่อสวิทซ์เพิ่มดูแล้วกัน

 

ต่อวงจร Hardware ตามรูป ต่อ Power, ต่อ RS-232, ต่อวงจร LED, ต่อวงจร Switch


อาดู๋: ดีๆ เอาเลย....
อิโนะ: เริ่มเลยนะเหมือนกับการทดลองแรกเราต้องมานั่งดูลายวงจรกันก่อนว่าจะสั่งงานขาไหนบ้าง


 


 


วงจรการทดลองรับค่าสวิทซ์ Input แสดงผล Output ที่ LED

 


 

 

วีดีโออธิบายการต่อวงจร Circuit และอธิบาย Code การทดลอง Output LED และรับค่า Input จาก Switch Button 

อิโนะ: ครั้งนี้จะเห็นว่าลายวงจรมีการเพิ่มสวิทซ์ต่อเข้าที่ขา Digital-2 ด้วยดังนั้นในตอนเขียนโปรแกรมจะต้องมีการกำหนดการทำงานของขา Digital-2 ด้วย


อาดู๋: แล้วคราวนี้ต่อให้มันทำงานย่างไรเหรอ
อิโนะ: คราวนี้เราจะเขียนโปรแกรมให้หลอด LED ติดเมื่อกดสวิทซ์และหลอด LED จะดับเมื่อปล่อยสวิทซ์ตาม Flowchart นี้


 


 

Flowchart การทำงานของโปรแกรม Input Switch แสดงผล Output LED


 

วีดีโอ อธิบาย Flowchart การทำงานของโปรแกรม Input Switch แสดงผล Output LED


อาดู๋: อ่อ..เหมือนกับกดสวิตซ์ไฟฉายค้างไว้ใช่ไหม?
อิโนะ: ใช่แล้ว เรามาโหลดโปรแกรมลงบอร์ดแล้วลองดูการทำงานกันเลยดีกว่า คราวนี้ก็จะมาทำการเปิดไฟล์ตัวอย่างสำหรับการทดสอบปุ่มคีย์กัน โดยทำการเลือกไปที่เมนู File->Examples->Button เมื่อเปิดไฟล์แล้วเราก็ทำตามขั้นตอนเหมือนกับการทดลองไฟกระพริบก็คือทำการคอมไพล์แล้วก็ตามด้วยการดอัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ด


เลือกเปิดโปรแกรม Example Buttonทำการอับโหลดโปรแกรมลงสู่บอร์ดทดลอง


 

วีดีโอ การต่อบอร์ดทดลอง Arduino การทำงานของโปรแกรม Input Switch แสดงผล Output LED

ติดตามการรีวิวฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บ Engineer007.com

view