สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อดีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC มาประยุกต์ใช้งานในอุตสากรรมและในชีวิตประจำวัน ?

ข้อดีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC มาประยุกต์ใช้งานในอุตสากรรมและในชีวิตประจำวัน ?

-ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC สามารถผลิตได้ในประเทศไทย ราคาถูก หาซื้อได้ง่ายตามร้านชั้นนำทั่วไป ร้านนัฐพงษ์,ร้านโชคชัย,ร้านEPS,ร้านอิเล็คทรอนิกส์ซอร์ซ และร้านค้าอื่นๆในบ้านหม้อพลาซ่า

-ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC มีเบอร์ให้เลือกใช้งานเยอะ 8บิต,16บิต,32บิต จำนวนขา 8ขา จนถึง 100ขา

-ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC มีทรัพยากรณ์ในตัวครบครัน ADC โมดูลรับสัญญาณอนาล็อคทูดิจิตอลจากภายนอก,PWM โมดูลสร้างความถี่พัลวิทมอดูเ้ลชั่นส่งออกไปควบคุมปรับสปีดความเร็ว มอเตอร์,USB โมดูลสื่อสารใช้ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB,RS-232 โมดูลสื่อสารแบบอนุกรมใช้ติดต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยกันหรือใช้ติดต่อ กับคอมพิวเตอร์ บางเบอร์มี โมดูลสื่อสาร RS-232 มากกว่า 1ช่อง ,SPI โมดูลสื่อสาร SPI ใช้ติดต่อกับอุปกรณ์พิเศษเช่น SD Card,I2C โมดูลสื่อสาร I2C ใช้ติดต่อกับอุปกรณ์พิเศษต่างๆที่รองรับ I2C เช่น real Time Clock,EEProm,Motion Feedback Module โมดูลพิเศษใช้ควบคุมติดต่อควบคุมมอเตอร์และรับสัญญาณ Encoderจากมอเตอร์,RF Module โมดูลพิเศษสามรถรับส่งสัญญาณความถี่ RFได้ด้วยตัวเอง,Capacitance Touch Sensing คุณสมบัติพิเศษสามารถต่อรับสัญญาณสวิทซ์สัมผัสแบบการเปลี่ยนแปลงค่า Capacitance

-ทำงานด้วยความถี่ 32khz,4Mhz-80Mhz สำหรับบางเบอร์สามารถทำงานด้วยคริสตัลภายในตัวได้ถึง 4Mhz โดยไม่ต้องต่อคริสตัลภายนอก เช่น PIC12F675,PIC16F628 เป็นต้น เคยเห็นบ้างเปล่าครับ วงจรบางวงจรที่เราคิดว่าเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ แต่ทำไม ไม่ต่อคริสตัล ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC นี่แหละครับคือคำตอบ

-ระบบการทำงานมีโหมดประหยัดพลังงาน Sleep Mode เมื่อไม่มีโหลด จะกินกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 25mA ที่แรงดันไฟฟ้า 5V และสัญญาณนาฬิกา 4Mhz,กินกระแสไฟฟ้า 15uA ที่แรงดันไฟฟ้า 3V และสัญญาณนาฬิกา 32khz

-ขาพอร์ตไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถรับกระแสซิงค์และจ่ายกระแสซอร์ซ ได้ 25mA สามารถขับอุปกรณ์ประเภท LED ได้โดยตรง

-สามารถรับสัญญาณ Interrupt ได้หลายแหล่ง เช่น Interrupt จากการเปลี่ยนแปลงระดับสัญญาณที่ขาพอร์ต,Interrupt จาก Timer,Interrupt จากสัญญาณ Input ผ่านขารับสัญญาณ RX โมดูล RS-232

ปัจจุบันมีหนังสือต่างประเทศและหนังสือภาษาไทยที่สอนการเขียนโปรแำกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC หลากหลายบริษัทเช่น ETT,Inex,appsofttech,smartlearningweb,KtpBook,Se-ed,Amazon เป็นต้น

-มีบอร์ดทดลองและเครื่องโปรมแกรมที่รองรับการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC หลากหลายบริษัทเช่น ETT,Inex,SilaResearch,Micro-Research,ES,sign-advancetech,thaieasyelec,futurlec,appsofttech,smartlearningweb,robodkit,monthar,thaimcu,happymcu,basic-robot,thailabresearch,olimex เป็นต้น

-มีเว็บไซด์แหล่งข้อมูล บทความ โครงงาน Project ที่เกี่ยวข้องกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC มีทั้งเว็บไทยและต่างประเทศ semi-shop ,ETT ,ThaiMCU,Micro4Dev,Thaimicrotron,Wikipedia,Rentron,Mstracey
,Microchip,Technologystudent,Audiomulch,Electronic-Engineering,Mechatronics,MicroengineeringLabs,Mikroe

-หน่วยความจำโปรแกรมแบบแฟลชสามารถลบและเขียนใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 100,000ครั้ง

-รองรับการเขียนโปรแกรมได้หลากหลายภาษา ภาษาแอสแซมบลี MPLAB,ภาษาซี (CCS,Hitech,C30,MicroC),ภาษาเบสิก(PicBasicPro,MicroBasic),ภาษาโลโก้,และ การเขียน Flow Code
ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view