สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MCE-LAB.COM เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มทีมงานเพื่อนๆพี่ๆ  วิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบควบคุมอัตโนมัติ CNC PLC Microcontroller Electronics โปรแกรมเมอร์ Research&Developed 

นำความรู้ประสบการณ์การทำงานด้านต่างๆรวบรวมเป็นข้อมูลถ่ายทอดเป็นบทความเนื้อหา บทวิเคราะห็ วิจารณ์ รีวิว ทดสอบ ตลอดจนสื่อการสอน DVD Training เพื่อเป็นประโยชน์หรือแนวทางเบื้องต้นในการศึกษา พัฒนาสำหรับผู้ที่สนใจ นักศึกษา คณะครูอาจารย์ ตลอดจนวิศวกรรุ่นใหม่ๆ ให้มีความพร้อมเป็นแนวทางพื้นฐานในการก้าวเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมหรือนำไปพัฒนา R&D ต่อไป

สำหรับสื่อการสอน DVD Training จะเน้นสอนตั้งแต่พื้นฐาน พื้นฐานความรู้ที่ดีสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ในระดับสูง ในลำดับต่อไปจะค่อยๆทยอยทำสื่อการสอนในระดับ Advance ต่อไป อดใจคอยหน่อยนะครับ

 


ประวัติผลงานเบื้องต้นของทีมงาน MCE-LAB.COM

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ประเภทหุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคใต้(หุ่นยนต์ยิงลูกเทนนิส) ประจำปีการศึกษา2542 ณ.วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จ.นครปฐม

-ได้รับรางวัลชมเชย ปรเภทหุ่นยนต์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ครั้งที่10 ประจำการศึกษา2542 กรมอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด

-ผ่านรอบคัดเลือก 24 ทีม ในการแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ 2001 (หุ่นยนต์เก็บลูกเทนนิส) วันที่28 ตุลาคม 2544
สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย(Thai Robotics Society) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส(ประเทศไทย)จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุน

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1(ประเภท Technical หุ่นยนต์เก็บลูกปิงปองคัดแยกสีแล้วนำไปใส่กล่องตามสี) ในการแข่งขัน Intelligent Robot Contest ในงานเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่8 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2545 ณ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทหุ่นยต์ การแข่งขัน SUMO ROBOT วันที่ 8-9 มิถนายน 2545 ณ.คณะวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ เดอะมอร์ งามวงศ์วาน

-ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการ Construction Robot ในงาน KMITNB GSM Advance ROBOT CONTEST 2002 (หุ่นยนต์จัดเรียงกล่องอักษร AIS เป็นสะพาน วิ่งไปเจาำะลูกโป่งกลางสนาม) วันที่ 27 มิถุนายน 2545 ณ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ การแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย (หุ่นยนต์ Robocup ครั้งแรกที่มีการจัดขึ้นในประเทศไทย ปีนี้ ทีมPlamaz จุฬาลงกรณ์ได้แชมป์ MceTeam ได้รองแชมป์) ประจำปีการศึกษา 2545 วันที่ 1 ธันวาคม 2545 ณ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ร่วมกัีบสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

-ไ้ด้ผ่านเข้ารอบ 9ทีม สุดท้าย Robocup Thailand Championship 2003 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2547 ณ.สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

-ได้รับรางวัลชมเชยและรางวัล Popular Vote การประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นทางด้านระบบสมองกลผังตัวของประเทศไทย ประเภท Living & Life Style (Thailand Embeded Product Award: TEPA2010) 15/12/2553

-ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ZEER Robotic Open 2011 : ZRO 2011 ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ  Tiny-Car Rally (Autonomous - Control) จัดการแข่งขันที่ห้างเซียร์รังสิต 27-28/1/2554

 view